Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

De naam Zienn

Nieuwsgierig waar de naam Zienn voor staat? De naam Zienn verwijst naar zien en gezien worden: Zienn staat midden in de samenleving, heeft oog voor de belangen van cliënten en voor die van onze samenwerkingspartners. We vinden ons werk de moeite waard en willen dat graag laten zien.

De NN in de naam Zienn

De dubbele n verwijst naar NN, nomen nescio, hetgeen wil zeggen naam onbekend. Daarmee verwijzen we naar het isolement waarin veel van onze cliënten verkeren. Dak- en thuisloze mensen leven vaak als het ware in de schaduw. Zienn helpt hen de weg naar de maatschappij (terug) te vinden en maakt zich sterk voor een aanbod, begeleiding en beleid dat dakloze en thuisloze mensen kansen biedt.