Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

De geschiedenis van Zienn

Het verhaal van Zienn begint in 1925, maar de naam Zienn bestaat sinds 2008. Toen fuseerden SMO Fryslân en Maatschappelijke Opvang & Ondersteuning (waaronder crisisopvang Burgum en Leek vielen).

SMO Fryslân is de directe nazaat van de Nederlandsche Vereeniging voor Practische Werkverruiming en Hulpverleening. Deze ‘Vereeniging’ werd opgericht in 1925. Doel van de ‘Vereeniging’ van destijds en SMO Fryslân was in de kern dezelfde: opvang van dak- en thuislozen. Sinds de jaren ’80 is onder andere de materiële nood verschoven naar sociale – en psychische problemen. Dit is van invloed geweest op de aard van de begeleiding. Bed, bad en brood volstaan niet meer; begeleiding is een sleutelbegrip geworden.

Opvang & Ondersteuning omvatte de crisisopvangcentra in Burgum en Leek. Pater Doesburg stond aan de wieg van die opvangcentra. Hij maakte plannen voor een opvangcentrum voor mensen in nood in Burgum en en schakelde daarbij de burgemeester van gemeente Tytjerksteradiel in. In 1962 ontstond opvangcentrum Blijenhof in Burgum. Vanuit het Brabantse Oirschot kwamen zusters van de congregatie Franciscanessen naar het Friese dorp om de dagelijkse begeleiding te bieden. In 1971 bleken er meer ‘mensen in nood’ te zijn dan Blijenhof kon opvangen. De goede contacten met de burgemeester van de gemeente Leek (Groningen) werden aangeboord om Den Eikelaar in Leek te starten. Veertig jaar geleden, toen er nauwelijks verzorgingscentra waren, klopten vooral ouderen aan voor hulp. Tegenwoordig is de ambulante woonbegeleiding en de opvang van gezinnen –die als gevolg van schulden vaker in de problemen raken- groeiende.

In 2008 gingen SMO Fryslân en Opvang & Ondersteuning samen verder als Zienn. Zienn is actief in de drie noordelijke provincies en heeft een gespreid aanbod van opvangcentra, woonvoorzieningen en ambulante begeleiding (woonondersteuning aan huis).

In 2015 startte Zienn de samenwerking met Het Kopland.