Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Visie en missie

Samen met Het Kopland

De visie en missie van Zienn is dezelfde als die van Het Kopland. We werken namelijk samen. Dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen. Dát is onze drijfveer. We zijn er met opvang als iemand dakloos raakt of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten. Met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden.

Veilig

We vinden het belangrijk mensen veilig op te vangen en hulp te bieden op álle leefgebieden. We hebben oog voor hun gezin, familie en omgeving. Vanuit onze jarenlange ervaring weten we wat mensen helpt, hoe we kunnen werken aan zelfredzaamheid en aan het doorbreken van destructieve patronen. We maken ons sterk voor een samenleving waarin iedereen goed, veilig en zo zelfstandig mogelijk meedoet.

Beleidsplan: Samen op Koers

Onze drijfveer hebben we verwoord in ons gezamenlijk beleidsplan ‘Samen op Koers’ 2018-2022 te vinden als hier als pdf-document en hier als online bladerbare uitgave.