Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Krachtwerk

Methodiek Krachtwerk

Zienn ondersteunt als mensen het heft weer in eigen hand willen nemen. We gaan daarom uit van de kracht en de talenten van onze cliënten, niet van hun problemen. Deze manier van werken heet Krachtwerk en dat werkt!

Zo werkt Krachtwerk

Bij Zienn krijgt iedereen een eigen begeleider. Samen maken begeleider en cliënt een plan. Daarin staat wat de wensen zijn en hoe deze geraliseerd gaan worden. Vaak gaat het over wensen op het gebied van:
• Op orde krijgen en houden geldzaken en administratie;
• Huisvesting en wonen;
• Omgaan met instanties;
• Werken, leren, vrije tijd;
• Gezondheid en zelfzorg;
• Contacten opbouwen of onderhouden met familie, vrienden en kennissen.

Actieplan

Cliënt en begeleider praten samen over wat iemand goed kan (over talenten dus). En ook over wat iemand graag wil bereiken in het leven. Afgesproken wordt wat de cliënt zelf doet en waar anderen bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen. Maar ook instanties als woningcorporaties, gemeente, GGZ, verslavingszorg enzovoort. Alle afspraken die gemaakt worden, komen in een actieplan. De cliënt voert de acties zelf uit, uiteraard met ondersteuning van de begeleider. Het actieplan is kort en wordt regelmatig aangepast. Zo komen doelen stapsgewijs dichterbij.

Veerkracht voor kinderen

In onze crisisopvangcentra (in Leek en in Burgum) vangen wij ook gezinnen op. Kinderen worden begeleid volgens de methodiek Veerkracht; er zijn speciale kind-ouder-begeleiders. Veerkracht richt zich ook op de ouders en versterkt ze in hun rol als opvoeder.

Motiverende Gespreksvoering

Hoe ontdek je met iemand waar krachten liggen? Hoe motiveer je mensen om hun doelen te bereiken. Motiverende Gespreksvoering helpt daarbij, dat is de gespreksstijl van Zienn.

Krachtwerk zien we als:

  • Een zingevend bestaan en hoop en perspectief voor de toekomst;
  • Het leven zoveel mogelijk in eigen hand en handelingscontrole;
  • Kunnen voldoen aan bestaansvoorwaarden: inkomen, woonruimte, activiteiten en werk;
  • Verbinding met anderen;
  • Toegang tot rechten en instituties;
  • Een positieve identiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Met Krachtwerk werkt iemand aan herstel. Herstel hoeft niet te betekenen:

  • Dat iemand vrij is van problemen, symptomen en/of verslaving, of daar niet langer mee worstelt;
  • Dat iemand niet langer ondersteuning nodig heeft en/of geen medicatie meer gebruikt;
  • Dat iemand geheel zelfstandig en onafhankelijk in de eigen behoefte voorziet.

Zo werkt Zienn krachtgericht

Krachtwerk gaat uit van kansen en oplossingen, niet van problemen. Krachtgericht werken noemen we dat en dat lukt het beste als je het in de hele organisatie terugvindt, in de begeleiding én hoe je als collega’s met elkaar omgaat. Meer weten over hoe Zienn krachtgericht werkt? Klik hier.

Blokkenmethode Yucel

Op sommige Zienn-locaties geven we Krachtwerk handen en voeten met de Yucelmethode. De methode gebruikt blokken om iemands krachten, problemen en netwerk in beeld te brengen. De blokkenmethode is erg beeldend en daardoor geschikt voor wie niet zo ‘talig’ is. Mensen met een licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld, of mensen die chaotisch zijn.