Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zo werkt Zienn krachtgericht

Krachtgericht werken is onze kracht. Met onze begeleidingsmethodiek Krachtwerk (her)ontdekken mensen waar hun talenten én die van hun netwerk liggen. We stimuleren hen die talenten in te zetten bij het realiseren van hun wensen.

Krachtgerichtheid is ook de basis van ons werkgever- en werknemerschap. In onze medezeggenschap denkt, praat en besluit iedereen continu en op alle niveaus mee. We werken resultaatverantwoordelijk, wat betekent dat medewerkers de ruimte krijgen om hun werk naar eigen inzicht te doen. Naar cliënten en als collega’s onderling gebruiken we de gespreksstijl Motiverende Gespreksvoering.

Krachtwerk, Medezeggenschap, Resultaatverantwoordelijk Werken en Motiverende Gespreksvoering werken als radertjes samen om krachtgericht werken handen en voeten te geven. Hoe dat zit, hebben we in beeld gebracht met deze animatie: ‘Zo werkt Zienn, de pijlers van ons werk’.