Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Assistent begeleider Algemene Opvang

• Wij zoeken 2 collega’s voor de functie van assistent begeleider *
• Standplaats Leeuwarden
• 32 uur per week

*Binnen Zienn is de functiebenaming medewerker Wonen en Welzijn

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe.

Over de Algemene Opvang

De Algemene Opvang is een voorziening in hartje Leeuwarden die 40 mensen zonder dak of thuis opvang en begeleiding biedt. Men woont zo zelfstandig mogelijk in de Algemene Opvang; iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer met keukenblok en toilet/douche. Er is sprake van 24 uursbegeleiding/-toezicht. Het verblijf duurt maximaal een jaar. In de voorziening werken begeleiders en assistent begeleiders (medewerkers Wonen en Welzijn).

De Algemene Opvang is vooral bedoeld voor mensen die het straatleven achter zich willen laten. Ook zijn er plaatsen voor ex-gedetineerden die (nog) geen (t)huis hebben. De begeleiding –gebaseerd op de methodiek Critical Time Intervention (CTI)- is erop gericht samen met de cliënt een vervolgtraject uit te zetten. Dat kan doorstroom naar een woonvoorziening binnen of buiten Zienn zijn.

Over de functie van assistent begeleider

Een praktische functie

De functie van assistent begeleider (medewerker Wonen en Welzijn) is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot de dagelijkse bezigheden. Dat houdt in dat je ondersteunt bij bezigheden als boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze. Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken.

Prettige sfeer

Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in de Algemene Opvang. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst.

Contact met bewoners en collega’s

Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kunt rapporteren.

Krachtgericht werken

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Binnen de Algemene Opvang vullen we deze aan met de methodiek CTI, Critical Time Intervention. CTI is erg geschikt voor voorzieningen waar mensen kort (bijvoorbeeld een jaar of korter te verblijven). CTI heeft namelijk als doel om gestructureerd en in fasen een soepele overgang (transitie) te realiseren naar zelfstandig wonen.

Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met vier pijlers in de hele organisatie terug.

Wij vragen

Onze nieuwe assistent begeleider:

  • heeft een MBO-diploma met kwalificatieniveau 3 richting agogisch werk;
  • heeft kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, psychiatrische en verslavingsproblemen;
  • heeft minimaal 3 jaar ervaring in het werken met de doelgroep.

Wij bieden

een aanstelling voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 4. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 1.848,- en maximaal € 2.541,- bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk en de training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Imar van der Ark, hoofd regio Leeuwarden/Friesland Noord, op telefoonnummer 06 – 16 64 33 25.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 10 december 2017 (onder vermelding van nummer 17.41 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.