Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Begeleider Sociaal Pension Bonifatiusplein

De begeleider gaat 30 uur per week aan de slag. Sociaal Pension Bonifatiusplein zit in Leeuwarden.

Over Zienn

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe. Sociaal Pension Bonifatiusplein is onderdeel van het cluster Sociaal Pensions Leeuwarden.

Over Sociaal Pension Bonifatiusplein

Sociaal Pension Bonifatiusplein is een woonvorm in Leeuwarden waar 24 mensen een thuis vinden. Het sociaal pension biedt een woonomgeving met rust, veiligheid en bescherming. De bewoners kunnen als gevolg van meervoudige problematiek -waaronder psychiatrische problemen en verslaving- (tijdelijk) niet zelfstandig wonen. In Sociaal Pension Bonifatiusplein krijgen ze begeleiding bij de organisatie van het huishouden, geldzaken, administratie, dagindeling en netwerk/sociale contacten.

Over de functie van begeleider

De functie van begeleider is een uitvoerende functie binnen Zienn. Je biedt ondersteuning en begeleiding aan individuele en groepen cliënten, vraaggestuurd en cliëntgericht. Je bent verantwoordelijk (niet eindverantwoordelijk) voor de dagelijkse gang van zaken rondom de cliënten en werkt hierin zelfstandig  Je biedt op sociaal pedagogisch verantwoorde wijze ondersteuning aan cliënten, die zich in hun primaire leefomgeving moeilijk tot niet staande kunnen houden. Het doel is de cliënten, vanuit de vier pijlers van Zienn, waar mogelijk te begeleiden naar zelfstandig wonen en te handelen in een traject van re-integratie/rehabilitatie en resocialisatie.

Resultaatgebieden
• de begeleider inventariseert de behoeften en hulpvragen van de cliënt;
• de begeleider geeft met de cliënt en het huisteam (van assistent-begeleiders) vorm aan het actieplan;
• de begeleider geeft uitvoer aan aan het actieplan;
• de begeleider optimaliseert de dienstverlening.

Goed om te weten
De bewoners van Sociaal Pension Bonifatiusplein zijn boeiende mensen! Maar niet altijd de makkelijkste door hun achtergrond en problematiek. Zij mogen op hun eigen kamer middelen (drank en drugs) gebruiken. Hoewel gebruik nooit mag leiden tot ernstige overlast of ernstig ongewenst gedrag, zorgt dit vrijwel dagelijks voor ongeregeldheden en incidenten in het pension. Denk aan bijvoorbeeld diefstal, verbale en fysieke agressie, het negeren van huisregels. Jij signaleert deze ongewenste situaties tijdig en je handelt hierin probleemoplossend. Zo zorg je voor een gevoel van veiligheid en een goede sfeer.

Zienn werkt krachtgericht
Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je als vier pijlers terug in onze hele organisatie .

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega ter uitbreiding van het begeleidersteam. Je bent innovatief, durft buiten de hokjes en kaders te denken en bent niet bang voor veranderingen. Je kunt reflectief kijken naar eigen handelen en bent in staat om feedback te ontvangen en te geven. Je hebt kennis van de doelgroep en bij voorkeur heb je kennis op gebieden als persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, licht verstandelijke beperkingen en verslavingen. Op een niet-dominante wijze sta jij je mannetje! Daarnaast ben je proactief, flexibel, nieuwsgierig en enthousiast en ben je in staat om mensen te motiveren. Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken. Zelfstandig werken gaat je goed af en samenwerken in een team ook. Je werkt ook samen met mensen (vanuit meerdere disciplines) buiten Zienn en bent daarmee het visitekaartje van Sociaal Pension Bonifatiusplein. Je bent goed in het onderhouden en uitbouwen van netwerken en ziet kansen waar anderen die niet zien. Herken jij jezelf in het bovenstaande, dan is dit jouw uitdaging!

Wij vragen

Naast dat je voldoet aan bovengenoemd profiel, beschik je over:
• een MBO-diploma met kwalificatieniveau 4 richting agogisch werk;
• kennis van en ervaring met sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten en gezinnen;
• kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en ervaring met de specifieke problematiek van de cliënt;
• ervaring met het werken met cliënten met een dubbele diagnose;
• vakkennis met betrekking tot verslavingszorg, psychiatrische ziektebeelden, ongewenst gedrag en conflicthantering.

Wij bieden

Een aanstelling voor de duur van 1 jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. De functie van begeleiding is ingeschaald in schaal 7 met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.300,- en maximaal € 3.213,- (afhankelijk van opleiding en ervaring) bij een volledig dienstverband van 36 uur.

Medewerkers worden in hun dagelijks werk ondersteund met functiegerichte trainingen, zoals de training Krachtwerk ende training Motiverende Gespreksvoering.

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Kirsten Piso, hoofd Sociaal Pensions Leeuwarden, op telefoonnummer 088 – 066 32 00.

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 30 november  2017 (onder vermelding van nummer 17.38 en functienaam) richten aan vacatures@zienn.nl.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.