Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Nachtwaker/Portier in de Flexpool

Standplaats: op alle Zienn-locaties in Friesland en Groningen

Over de Flexpool van Zienn

Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. Volwassenen, maar ook jongeren en gezinnen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en begeleiding aan huis bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. Ons werkgebied is Friesland, Groningen en Drenthe. Als nachtwaker/portier kun je op alle locaties van Zienn in Friesland en Groningen worden ingezet. Het werk kan per locatie verschillend zijn. Veel van onze voorzieningen bieden 24-uurs zorg. Als nachtwaker/portier werk je vooral tijdens de nacht, maar kun je ook overdag worden ingezet. Ook draai je diensten in de weekenden en op feestdagen.

Zienn is een organisatie met veel dynamiek. Als je hart hebt voor onze doelgroep en een betrokken en professioneel werker bent, nodigen we jou uit om te solliciteren naar de functie van nachtwaker/portier in de Flexpool.

Over de functie van Nachtwaker/Portier

De kern van de functie van nachtwaker/portier? De veiligheid in en rondom de voorziening bewaken en bevorderen! Jij draagt mede zorg voor een goed woon-/verblijfs- en leefklimaat voor cliënten. Ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend en agressie-vermijdend. Zo zorg je dat er een gevoel van veiligheid heerst. In je contacten met bewoners en medewerkers weet je je correct en makkelijk uit te drukken.
Je ontzegt onbevoegden de toegang tot de voorziening en bewaakt de uitvoering van het sanctiebeleid. Beschadigingen of vernielingen aan gebouw en/of inventaris geef je door aan de leidinggevende. Bij calamiteiten volg je het calamiteitenplan en neem je, indien nodig, contact op met politie, brandweer en/of arts. Daarnaast verricht je eenvoudige administratieve taken en voer je een aantal huishoudelijke – en licht technische werkzaamheden uit.

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je dus in de hele organisatie terug.

Wij zoeken

Een enthousiaste collega die –binnen kaders- zelfstandig kan werken. Je bent in staat cliënten een luisterend te bieden, en kunt ze ook corrigeren als huisregels worden overtreden en/of de rust in huis wordt verstoord. Je kunt je verplaatsen in andere mensen (en hun situatie) en bent je bewust van de invloed van jouw handelen/gedrag op hen. Je weet andermans gevoelens en behoeften te onderkennen en tegelijkertijd ook je eigen grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven. Je bent stressbestendig en daadkrachtig dus.

Vanzelfsprekend beschik je over:
• een VMBO werk- en denkniveau;
• het diploma Beveiliging;
• kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
• kennis van Bedrijfshulpverlening.

Wij bieden

• een nul-urencontract;
• inschaling in schaal 3 conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 1.695,- en maximaal € 2.307,- bruto per maand bij een volledig dienstverband;
• pensioenregeling via pensionfonds Zorg en Welzijn (PFZW);
• de mogelijkheid om op interne vacatures te solliciteren;
• werkervaring door het werken op diverse locaties;
• ondersteuning met functiegerichte trainingen, zoals BHV, de training Krachtwerk, training conflictpreventie;
• Fietsenplan

Sollicitatie en informatie

Aanvullende informatie over deze functie kun je inwinnen bij Henk van der Boon, roostercoördinator op telefoonnummer 088 – 066 30 64. Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 2 juli 2017, onder vermelding van functie en vacaturenummer 17.26, mailen naar vacatures@zienn.nl.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.

Over Zienn

Zienn biedt opvang en ondersteuning aan jongeren, volwassenen en gezinnen die moeite hebben hun leven op orde te houden, zich in een crisissituatie bevinden, dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. Hun situatie is vaak complex; er spelen meerdere problemen als schulden, verslaving, psychiatrische problematiek, gebrekkige zelfzorg, geen netwerk enzovoort. We bieden mensen (crisis)opvang, woonvoorzieningen en woonondersteuning aan huis en helpen ze een nieuwe start te maken. Omdat onze cliënten vaak op meerdere terreinen een hulpvraag hebben, werken wij nauw samen met onder meer wijk- en gebiedsteams, gemeenten, woningcorporaties, bewindvoerders, jeugdhulpverlening, welzijnsorganisaties, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.

Vanuit de visie dat iedereen altijd telt maken we ons sterk voor de belangen van dak- en thuisloze mensen. Het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, waarom of hoe vaak iemand hulp nodig heeft: iedereen heeft altijd recht op een passende plek in de samenleving!

Zienn is actief in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Onze 400 medewerkers begeleiden jaarlijks zo’n 2300 cliënten.