Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Zienn steunen?

Zienn steunen? Graag! Wij krijgen geld van de overheid voor de opvang van gezinnen in nood en dak- en thuislozen. Daar kunnen we het hoogst noodzakelijke van betalen. Uw bijdrage is zeer welkom. U kunt Zienn op verschillende manieren steunen.

Zienn is non profit

Zienn is een stichting zonder winstoogmerk, dus non-profit. Wij ontvangen geld van de overheid in de vorm van subsidies. Deze gebruiken we voor de opvang en ondersteuning van onze cliënten. Met uw steun kunnen wij ons hulpaanbod verbeteren, bijvoorbeeld in de vorm van extra activiteiten en projecten. Dit zijn waardevolle extra’s die noodzakelijke projecten mogelijk maken en het leven in de opvang nét wat leuker maken. Dit geeft cliënten de mogelijkheid om te groeien als persoon en hun problemen even te vergeten.

Doneren aan Zienn

Doneer als particulier of als bedrijf een bedrag naar keuze via deze pagina. Een eenmalige gift kunt u soms gedeeltelijk aftrekken van uw belastbare inkomen, zie hiervoor de website van de Belastingdienst.

Naast een financiële bijdrage kunt u ook een actie, kennis, diensten of producten doneren. Neem hierover contact op met onze Fondsenwerver, Cecielle Keizer. Zij kan uw aanbod koppelen aan een project/locatie binnen Zienn en/of met u overleggen over de mogelijkheden. U bereikt Cecielle via de mail of 06 23 07 85 97.

Word Vriend van Zienn

U kunt Zienn steunen door Vriend van Zienn te worden. Dat kan door jaarlijks of eenmalig te doneren.

  • Jaarlijkse donatie -> u bent al donateur voor € 15,00 per jaar. U kunt zich aanmelden als donateur van De Vrienden van Zienn met het formulier hieronder. U kunt ook een aanmeldformulier aanvragen bij Paula van der Tooren, p.tooren@zienn.nl.
  • Eenmalige donatie -> u kunt uw eenmalige donatie, gift of legaat overmaken aan de Stichting Vrienden van Zienn op IBAN nummer NL35 INGB 0009 3140 09 (t.a.v. Stichting Vrienden van Zienn). Of laat het eenmalig automatisch afschrijven van uw bankrekening via onderstaand formulier.

De Vrienden van Zienn maken allerhande zaken financieel mogelijk, zoals spelmateriaal voor kinderen in de Crisisopvang, een biljarttafel in de Dagopvang, een picknicktafel voor in de tuin van een voorziening, uitstapjes, en meer. Wie Vriend is van Zienn, krijgt eens per jaar een nieuwsbrief. Daarin vertellen we waar het geld aan wordt besteed. De nieuwsbrieven zijn hier online te vinden en te lezen.

Aanmeldingsformulier donateur / Vriend van Zienn

  • Invullen van uw adres is niet verplicht. Als u dit invult, gebruiken wij deze gegevens om u de nieuwsbrief van De Vrienden van Zienn toe te sturen, waarmee wij u op de hoogte houden van onze activiteiten.

ANBI status

Zowel Zienn zelf als de stichting Vrienden van Zienn heeft de ANBI status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is.