Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Zienn steunen?

Zienn steunen? Graag! Wij krijgen geld van de overheid voor de opvang van gezinnen in nood, daklozen en zwervers. Daar kunnen we het hoogst noodzakelijke van betalen. Uw bijdrage is zeer welkom en u kunt Zienn op verschillende manieren steunen:

Word Vriend van Zienn

U kunt Zienn steunen door Vriend van Zienn te worden. Dat kan door jaarlijks of eenmalig te doneren.

  • Jaarlijkse donatie -> u bent al donateur voor € 15,00 per jaar. U kunt zich aanmelden als donateur van De Vrienden van Zienn met het formulier onder aan deze pagina. U kunt ook een aanmeldformulier aanvragen bij Paula van der Tooren, p.tooren@zienn.nl.
  • Eenmalige donatie -> u kunt uw eenmalige donatie, gift of legaat overmaken aan de Stichting Vrienden van Zienn op IBAN nummer NL35 INGB 0009 3140 09 (t.a.v. Stichting Vrienden van Zienn). Of laat het eenmalig automatisch afschrijven van uw bankrekening via onderstaand formulier.

De Vrienden van Zienn maken allerhande zaken financieel mogelijk, zoals spelmateriaal voor kinderen in de Crisisopvang, een biljarttafel in de Dagopvang, een picknicktafel voor in de tuin van een voorziening, uitstapjes, en meer. Wie Vriend is van Zienn, krijgt eens per jaar een nieuwsbrief. Daarin vertellen we waar het geld aan wordt besteed. De nieuwsbrieven zijn hier online te vinden en te lezen.

Meer mogelijkheden om Zienn te steunen

Er zijn meer mogelijkheden om Zienn te steunen. Als particulier of als bedrijf. Met een financiele bijdrage, een actie, met kennis, diensten of producten. Wilt u Zienn steunen? Neem dan eens contact op met onze fondsenwerver, Cecielle Keizer. Zij kan uw aanbod koppelen aan een project/locatie binnen Zienn en/of met u overleggen overleggen over de mogelijkheden.

U bereikt Cecielle via: c.keizer@zienn.nl of 06 23 07 85 97.

ANBI status

Zowel Zienn zelf als de stichting Vrienden van Zienn heeft de ANBI status. Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is.

 

Aanmeldingsformulier donateur / Vriend van Zienn

  • Invullen van uw adres is niet verplicht. Als u dit invult, gebruiken wij deze gegevens om u de nieuwsbrief van De Vrienden van Zienn toe te sturen, waarmee wij u op de hoogte houden van onze activiteiten.