Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Veerkracht aan Huis

Met de ambulante jeugdhulp Veerkracht aan Huis biedt Zienn hulp aan gezinnen met kind(eren) waar thuis sprake is van spanningen of dreigende onveiligheid. Samen met hen leggen we de basis voor (weer) een veilige thuissituatie voor het kind.

Ambulante Jeugdhulp vanuit Crisisopvang

Veerkracht aan Huis is een vorm van ambulante jeugdhulp. We bieden deze hulp vanuit Crisisopvang Burgum en Leek aan in de gemeenten Westerkwartier, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast Fryslân en Dantumadiel.

Deze hulp is bedoeld voor gezinnen met kind(eren) waar sprake is van ruzie thuis, een complexe scheiding of (dreiging van) een onveilige thuissituatie. Kinderen zijn zeer gevoelig voor spanningen in huis. Dat uit zich in angsten, gedragsproblemen, problemen op school of slaapproblemen. Samen met hen willen we een basis leggen voor (weer) een veilige thuissituatie voor het kind.

Begeleiding met Veerkracht methodiek

De methodiek die we gebruiken bij de begeleiding is Veerkracht. Deze is speciaal ontwikkeld voor kinderen en hun ouders in stressvolle en/of onveilige situaties. Aan de hand van activiteiten en gesprekken werken we aan vaardigheden die ouders en kinderen helpen.

Begeleiders van Zienn komen bij gezinnen thuis langs om hen te ondersteunen. We werken systeemgericht. Dat wil zeggen dat we alle gezinsleden betrekken bij de hulpverlening en oog hebben voor hoe ze met elkaar omgaan. Indien nodig werken we samen met andere organisaties zoals de lokale teams van de gemeente of andere zorgaanbieders.

Verwijzen en meer informatie

Gezinnen worden verwezen naar deze hulp door een wijk- of gebiedsteam, de huisarts of het CJG. Neem voor meer informatie contact op met het Aanmeldpunt van Zienn.