Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Wat biedt Zienn?

Zienn biedt hulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving; mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, vaak met complexe en meervoudige problematiek. Ons werk is gericht op herstel en de methodiek die wij toepassen is Krachtwerk. Leidraad in ons werk is niet de organisatie. De beste hulp voor onze cliënten staat centraal. Die hulp willen we samen met de cliënt zelf, met zijn of haar omgeving en met collega’s en samenwerkingspartners organiseren. Dat doen we in lijn met onze visie en missie.

Aanbod Zienn

Onze dienstverlening is te verdelen in vijf segmenten:

1) Interventie

Het gaat om interventie, bemiddeling en/of bemoeizorg om opvang te voorkomen of te verkorten

2) Opvang

Zoals de Dagopvang, Nachtopvang, Crisisopvang en ook Algemene Opvang, Huis voor Jongeren en voorzieningen voor Verlengd Verblijf

3) Woonvoorzieningen

De Sociaal Pensions en Zorgopvang De Marene

4) Thuisbegeleiding

Om dakloosheid te voorkomen, als nazorg en in een meer intensieve vorm om een Beschermd Thuis te bieden

5) Voor jongeren

Opvang, begeleiding, werken/leren waarbij de setting en begeleiding zijn afgestemd op jongeren (18-27 jaar)