Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Beschermd Wonen

Wonen met ondersteuning bij het dagelijks leven: een uitkomst voor wie die door problemen (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen. Want voor sommige mensen zijn de problemen te veel en te complex om zelfstandig te (blijven) wonen. In de Beschermd Wonen-locaties van Zienn (sociaal pensions) krijgt iedereen een eigen zit-/slaapkamer of appartement en zoveel of zo weinig ondersteuning als nodig is.

Onze cliënten werken samen met een begeleider aan hun toekomst. Hun krachten staan voorop, niet hun problemen. Er is hulp waar het nodig is, maar de cliënt houdt zelf de regie over zijn leven. Deze manier van begeleiding heet Krachtwerk. Wonen in een woonvoorziening van Zienn kan tijdelijk of voor langere tijd.

Beschermd Wonen bij Zienn

Beschermd Wonen kan bij Zienn in een van onze woonvoorzieningen, oftewel sociaal pensions. In een sociaal pension wonen meerdere personen bij elkaar; ieder heeft een eigen zit-/slaapkamer of woonstudio. Er is 24 uur per dag begeleiding of toezicht. Zienn heeft en sociaal pension in Drachten, Sneek, en in Hoogezand en twee sociaal pensions in Leeuwarden (Bonifatiusplein en Hoekstersingel).

Beschermd Wonen met verzorging en verpleging

Wie naast begeleiding bij wonen en leven, ook verpleging en verzorgin nodig heeft kan terecht in De Marene in Leeuwarden. Speciaal voor mensen die door hun gedrag en levensstijl als gevolg van psychiatrische -, psychosociale – en verslavingsproblematiek moeilijk aarden in een regulier woonzorgcentrum.