Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Forensisch Wonen

Bij al onze locaties voor Beschermd Wonen in Friesland en Groningen kunnen mensen die zorg en ondersteuning als maatregel van de rechter opgelegd hebben gekregen, terecht. Onze locatie aan de Oldegalileën in Leeuwarden is volledig ingericht voor Forensisch Wonen en heeft plek voor 24 mensen.

Er is dag en nacht begeleiding en/of toezicht en dus altijd iemand aanwezig bij wie de bewoner terecht kan. Daarmee bieden we een woonsetting die begeleiding en bescherming biedt, een soort forensisch beschermd wonen.

Forensisch Wonen bij Zienn

Forensisch Wonen van Zienn is er voor mensen die (eventueel na detentie) zorg en ondersteuning opgelegd hebben gekregen om een zelfstandig(er) en stabiel leven op te bouwen. Doorgaans gaat het om kwetsbare mensen met psychische/psychiatrische -, verslavingsproblematiek en/of een (licht) verstandelijke beperking. Met onze begeleiding bieden we rust, structuur én perspectief met als doel dat mensen niet (opnieuw) in aanraking komen met politie of justitie. En waarmee ook de opstap naar een eigen plek in de maatschappij weer mogelijk is.

De begeleiding

Het doel van de begeleiding is ook dat de bewoner zo zelfredzaam mogelijk wordt, een stabiel leven opbouwt en weer zelfstandig gaat wonen. Iedereen heeft een eigen begeleider met wie een actieplan wordt gemaakt waarin staat welke hulp, zorg en ondersteuning nodig zijn. Het gaat om begeleiding bij: geldzaken en administratie, huishouden en boodschappen, zelfzorg en sociale contacten, maken en bewaken van afspraken, de weg vinden naar andere hulpverleners en instanties enzovoort. Vanzelfsprekend werken we bij Forensisch Wonen/ Forensische zorg samen met Reclassering.

Dagbesteding

Overdag aan de slag zijn geeft ritme en structuur en versterkt (sociale) vaardigheden. Daarom zetten we in de begeleiding ook in op dagbesteding, mits een dagbestedingsindicatie mogelijk is. Voor dagbesteding kunnen mensen naar bijvoorbeeld De Loods van Zienn.

Meer weten / aanmelden?

Verwijzing naar Forensisch Wonen bij Zienn loopt via Reclasseringsorganisaties. Via ons Aanmeldpunt is meer informatie verkrijgbaar.