Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is er voor mensen die problemen (schulden, psychische problemen, verslaving, overlast, eenzaamheid enzovoort) ervaren waardoor zij het leven thuis niet op de rit hebben. Wij begeleiden ze dan in de thuissituatie. Dat doen we in veel gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe; onze mogelijkheden en inzet verschillen per lokale situatie en zijn afhankelijk van de afspraken met de gemeente.

Thuisbegeleiding in uw gemeente?

Zienn biedt thuisbegeleiding in De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân, Harlingen, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen, Tytstjerksteradiel, Opsterland, Smallingerland, Heerenveen, Midden-Groningen en Westerkwartier. Thuisbegeleiding ook in uw gemeente? Neem dan contact op met het Aanmeldpunt van Zienn.

Voor wie?

Thuisbegeleiding is er voor mensen (jongeren, volwassenen, gezinnen) vanaf 18 jaar. Het doel van de thuisbegeleiding is afhankelijk van de cliënt en de situatie waarin deze zich bevindt. De begeleiding varieert van minder naar meer intensieve begeleiding.

In het kader van de WMO

We bieden thuisbegeleiding in het kader van de WMO aan jongeren, volwassenen en gezinnen. Bijvoorbeeld wanneer dakloosheid dreigt en tijdelijk ondersteuning nodig is. Of wanneer na verblijf in een voorziening mensen weer zelfstandig gaan wonen en nog een steun in de rug kunnen gebruiken. Dan kunnen we thuisbegeleiding als nazorg inzetten. Dat voorkomt dat mensen (opnieuw) op straat belanden.

In het kader van ThuisPlus

In het kader van ThuisPlus bieden we intensieve thuisbegeleiding aan mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Met ThuisPlus wonen mensen als het ware beschermd thuis en kunnen ze langer thuis blijven wonen. Het kan ook een vervolg zijn op Beschermd wonen.

Krachtwerk is de begeleidingsmethodiek

De thuisbegeleiding wordt meestal gegeven door een begeleider van een opvang- of woonvoorziening. De begeleider komt op afspraak thuis bij de cliënt. Krachtwerk is de begeleidingsmethodiek, waarbij niet iemands problemen maar talenten en krachten centraal staan. De begeleiding wordt afgestemd op de situatie en hulpvraag van de cliënt en vastgelegd in een toekomst- en actieplan dat de client zoveel mogelijk zelf uitvoert. Hij of zij kan daarbij rekenen op ondersteuning van de begeleider. Waar nodig of gewenst, worden ook familie, vrienden en professionals betrokken.

Kosten en financiering

Er kan sprake zijn van een vier-wekelijkse eigen bijdrage. Dit hangt af van de financiering. Thuisbegeleiding wordt gefinancierd vanuit de WMO (Begeleiding), met Justitiegelden (forensische zorg) of vanuit MO-gelden. De hoogte van een eventuele eigen bijdrage is afhankelijk van onder meer het inkomen.

Instroom en aanmelding

Of iemand in aanmerking komt voor thuisbegeleiding van Zienn hangt af van de hulpvraag, de problematiek, financieringsmogelijkheden en of Zienn actief is in een gemeente (in de meeste noordelijke gemeenten zijn wij actief). Middelengebruik is geen contra-indicatie, maar mag de begeleiding niet belemmeren. Het ontbreken van een verblijfsstatus is een contra-indicatie.

Cliënten kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden of verwijzers kunnen hen aanmelden. Mogelijk is er een wachttijd. Meer informatie is verkrijgbaar bij het Aanmeldpunt van Zienn.