Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

ThuisPlus

Informatie voor gemeenten en verwijzers

Thuis zijn mensen op hun best. Behalve wanneer mensen als gevolg van een psychiatrische – , psychosociale – en/of verslavingsproblematiek de grip op het leven verliezen. Dan verwaarlozen ze zichzelf en hun woonomgeving en glijden ze af naar een bestaan aan de rand van samenleving. Voor een goed en zelfstandig leven, midden in de maatschappij, is intensieve hulp nodig. Zoals ThuisPlus van Zienn. Met ThuisPlus kunnen mensen langer thuis blijven wonen.

ThuisPlus: een tussenvorm

ThuisPlus is er voor mensen voor wie gewone (lichte) thuisbegeleiding ontoereikend is en een voorziening voor Beschermd Wonen een stap te ver. Het is daarmee een tussenvorm en biedt als het ware een Beschermd Thuis: mensen wonen in een eigen (huur)woning en krijgen in de thuissituatie alle hulp en begeleiding die nodig is om zelfstandig te wonen.

ThuisPlus kan opname in een Beschermd Wonen-locatie voorkomen en ook een vervolgtraject zijn van Beschermd Wonen.

De begeleiding

De begeleiding is gericht op behouden en vergroten van iemands zelfredzaamheid, zodat hij of zo lang mogelijk kan meedoen aan de maatschappij. Op een manier die bij de cliënt past. Daarbij speelt wat iemand wil en aankan vanzelfsprekend een grote rol. Er wordt altijd een begeleidingsplan gemaakt met daarin aandacht voor:

  • zelfzorg
  • gezond dag- en nachtritme
  • geldzaken en administratie
  • huishouden, schoonmaken en boodschappen
  • onderhouden en opbouwen van een informeel netwerk van familie, vrienden, kennissen, mensen in de buurt
  • inschakelen eventuele andere hulpverleners en instanties
  • vinden van werk/dagbesteding

Gepland en ongepland

De begeleiders komen zo vaak als nodig is langs: meerdere keren per week of zelfs per dag. Daarover maken we afspraken met de cliënt. Ook buiten de afspraken gaan we langs als we signaleren dat het minder goed gaat met iemand en er extra hulp nodig is. Daarmee is er sprake van geplande en ongeplande zorg. Als het nodig is, kan iemand bovendien korte tijd in een woonvoorziening van Zienn logeren. Zo is er altijd de juiste hulp/begeleiding.

24 uur per dag, 7 dagen in de week

Ook de cliënt kan buiten de afspraken om terugvallen op de begeleiding. Er is altijd, ook in de nacht, iemand telefonisch bereikbaar als er onverwachts hulp of een luisterend oor nodig is. Hulp is daarmee altijd nabij.

Financiering

ThuisPlus wordt gefinancierd vanuit de regionale Wmo/centrumgemeente. Het kan zijn dat er een eigen bijdrage geldt. Toegang loopt in Friesland via de wijk- en gebiedsteams en in Groningen via de Centrale Toegang.

Meer informatie en aanmelden

Wij bieden ThuisPlus in Groningen vanuit Crisisopvang Leek en Sociaal Pension Hoogezand. Voor meer informatie kunt u het Aanmeldpunt van Zienn benaderen.

In Friesland hebben we het ThuisPlus team dat vanuit al onze locaties in Friesland werkt. Neem voor aanmelding en informatie contact met hen op via thuisplus@zienn.nl of 088 – 066 34 80 (24-uur bereikbaar).