Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Langdurige zorg via de Wlz

Mensen die als gevolg van psychische problemen langdurig zorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 zorg krijgen via de Wet langdurige zorg. Zienn biedt zorg vanuit de Wlz-GGZ in verschillende woonlocaties in Friesland en Groningen.

Voor wie?

Voor mensen die zichzelf als gevolg van psychische problemen moeilijk kunnen redden en zelf nauwelijks tot geen regie kunnen voeren op hun hulpvraag en zorg. Er is langdurig zorg nodig.

GGZ en V&V

Er is de Wlz-GGZ,  Wlz-V&V (verpleeghuiszorg) en Wlz VG (verstandelijk gehandicaptenzorg). Wlz V&V-aanbieder waren we al en bieden we in Zorgopvang De Marene in Leeuwarden. Vanaf 1 januari 2021 zijn we ook aanbieder in de Wlz-GGZ.

Wij trekken op met opvangorganisatie Het Kopland. Het Kopland biedt Wlz-zorg in Groningen en Drenthe.

Waar bieden we Wlz-zorg?

Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen terecht in onze Beschermd Wonen-voorzieningen, ook wel sociaal pensions genoemd:

  1. Ons Sociaal Pension in Sneek
  2. Sociaal Pension Drachten
  3. Sociaal Pension Hoekstersingel Leeuwarden
  4. in het Sociaal Pension Bonifatiusplein Leeuwarden
  5. in Sociaal Pension Hoogezand
  6. en in Zorgopvang De Marene Leeuwarden – hier bieden we ook Wlz-V&V

De locaties zijn ook toegankelijk voor mensen een Forensische Zorg- of Beschermd Wonen-indicatie.

De begeleiding

Iedereen krijgt een eigen begeleider op de woonlocatie met wie de cliënt overlegt over de zorg. Omdat de doelgroep moeite heeft zelf regie te voeren op de zorgvraag en de organisatie ervan, helpen we hier nadrukkelijk bij. De medewerkers bieden de benodigde zorg, denk aan ondersteuning bij wonen en leven, zelfzorg, huishouden, boodschappen, financiën, sociale contacten, werk/dagbesteding. We werken voor de behandeling van psychische, psychiatrische en eventuele verslavingsproblemen nauw samen met aanbieders GGZ en verslavingszorg. Ook bewindvoerders zijn een belangrijke samenwerkingspartner.

Onze begeleiding is krachtgericht aan de hand van de methodiek Krachtwerk. Dat wil zeggen dat we altijd kijken wat de cliënt zelf kan. We stimuleren hem of haar die dingen ook zelf op te pakken. Met of voor iedere cliënt maken we een begeleidingsplan.

Meer weten? Of iemand aanmelden?

Meer weten? Neem contact op met ons Aanmeldpunt. Daar is ook meer informatie over wachttijden en kosten. Na Aanmelding volgt een gesprek met een medewerker van Zienn, bijvoorbeeld een intaker. Die geeft ook meer informatie.