Zienn - opvang en ondersteuning

0900 118 88 81

Zienn in uw gemeente

Aanbod per gemeente: zoektool
Selecteer in onderstaande zoektool en ontdek het aanbod in uw gemeente. De tool laat ook zien onder welke Zienn-regio uw gemeente valt en wie het hoofd en de intaker (inclusief contactgegevens) zijn. Het hoofd is uw gesprekspartners voor opvang in uw gemeente. Overigens is er een aantal clusters die bovenregionaal werken: Cluster Jongeren, Dagbesteding, Zorgopvang De Marene en Sociaal Pensions Leeuwarden + Dagopvang.

Selecteer uw gemeente

Dakloosheid voorkomen met Snelle Interventie
Zienn kiest voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Voor mensen die complexe en meervoudige problemen hebben. Voor zorgmijders. Wij zijn ervaren in de opvang en begeleiding van juist deze mensen. Dakloosheid voorkomen, daar gaan we voor. Dat lukt met Snelle Interventie, met de cliënt en met ketenpartners.

Thuis zijn mensen op hun best. Daarom houden we mensen liever in de eigen omgeving en uit de opvang. Dat bespaart maatschappelijke kosten en beperkt de emotionele schade voor de betrokkenen. Win-win! Met onze ambulante aanpak Snelle Interventie kunnen we dakloosheid voorkomen.

Het doel

In het huidige sociaal domein hebben gemeenten de regie en regelen wijk- en gebiedsteam zorg en hulp voor burgers. Daarbij komt de kennis en expertise van Zienn in de begeleiding van mensen in multiproblem-situaties, met moeilijk gedrag en/of die zich onttrekken aan hulp (zorgmijders) goed van pas. Snelle Interventie hebben we ontwikkeld voor gemeenten en wijk- en gebiedsteams als oplossing voor die mensen die door gemeenten soms moeilijk kunnen worden bereikt. Het doel is dat ook deze mensen in de eigen omgeving kunnen blijven en niet tussen wal en schip raken (of blijven). Snelle Interventie past goed bij de doelgroep, bij Zienn en in het huidige sociaal domein!

Hoe werkt het?
Als het crisis is en dakloosheid dreigt, gaat Zienn eropaf en stabiliseert de situatie. We betrekken we schuldhulpverleners, woningcorporaties, hulpverleners, wijk- of gebiedsteams, gemeenten, het netwerk, wie maar van betekenis zijn om mensen uit de opvang te houden. We zetten vervolghulp in gang. Als anderen het over kunnen nemen, zit ons werk erop. Snelle Interventie is zo kort mogelijk.

Paadjes zoeken
Als het nodig is, werken we – met alle betrokkenen – dwars door bestaande werkwijzen en procedures heen om mensen verder te helpen. Zo ontdekken we wat snelle routes/handige paadjes zijn en op welke regels, protocollen en procedures mensen juist stuk lopen. Die informatie delen we weer met gemeenten zodat zij deze kunnen gebruiken als input voor sociaal beleid.

In gesprek
Meer informatie over hoe Snelle Interventie werkt en wat het oplevert staat in de folder Snelle Interventie, ambulante aanpak voor gemeenten. We gaan in gesprek met gemeenten over hoe we Snelle Interventie in de gemeente in kunnen zetten. Alvast contact? Benader dan de contactpersoon van Zienn in uw gemeente. Bovenaan deze pagina vindt u een handige zoektool.

Regio Leeuwarden/Friesland Noord
Contactpersoon: Imar van der Ark, i.vanderark@zienn.nl, 088 – 066 34 20, 06 – 16 64 33 25
Gemeenten: Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen.

Regio Friesland West
Hoofd: Agatha Klijnstra, a.klijnstra@zienn.nl, 088 – 066 35 20, 06 – 17 10 18 28
G
emeenten: Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren.

Regio Friesland Noordoost
Contactpersoon: Sjoerd Woudstra, s.woudstra@zienn.nl, 088 – 066 37 20
Gemeenten: Noardeast-Fryslân, Dantumadeel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel.

Regio Friesland Zuidoost
Contactpersoon: Agatha Klijnstra, a.klijnstra@zienn.nl, 088 – 066 36 20, 06 – 17 10 18 28
Gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf.

Regio Groningen/Drenthe
Contactpersoon: Lieuwe de Boer, l.deboer@zienn.nl, 088 – 066 38 20
Gemeenten: Westerkwartier, Het Hogeland, Groningen (stad), Eemsmond, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Oldambt, Haren, Veendam, Pekela, Westerwolde, Stadskanaal, Noordenveld, Tynaarlo, Assen, AA en Hunze, Midden-Drenthe, Westerveld, Meppel, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn.