Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Woningcorporaties

Iedere woningcorporatie krijgt er vroeg of laat mee te maken: een ‘slechte’ huurder. Bij wie huurachterstanden en overlast zich blijven opstapelen. Huisuitzetting lijkt de enige optie. Huurder uitzetten? Liever hulp inzetten en dakloosheid voorkomen. Uitzetting confronteert de woningbouwvereniging met hoge kosten. En het neemt de -vaak- complexe problematiek van de huurder niet weg.

Een uitzetting is erg ontwrichtend, al helemaal als het om een gezin en (jonge) kinderen gaat. In de opvang zijn mensen los van alles wat ze vertrouwd zijn. Thuis, in de eigen omgeving zijn mensen op hun best; beter in staat om weer grip op hun leven te krijgen en verantwoordelijkheid als huurder terug te pakken.

Huisuitzetting voorkomen met interventie

De mensen van Zienn hebben de kennis en expertise in huis om mensen in crisissituaties te ondersteunen. En crísis is het als huisuitzetting dreigt! Met interventie proberen we huisuitzetting te voorkomen. Hoe dat werkt? Zienn gaat eropaf en stabiliseert de situatie van de huurder. We betrekken we schuldhulpverleners, de woningcorporatie natuurlijk, hulpverleners, wijk- of gebiedsteams, gemeenten, het netwerk, wie maar van betekenis zijn om mensen ín de eigen woning en uít de opvang te houden. Samen zetten we oplossingen waarmee huurder en verhuurder verder kunnen.

Een nieuwe kans

Soms kan het niet anders en belandt de huurder toch in de opvang. In dat geval proberen we de opvangperiode zo kort mogelijk te houden. Ook hier zoeken we actief de samenwerking met woningcorporaties, gemeenten, hulporganisaties, het netwerk… wie maar nodig is voor een oplossing. Ook mensen die in het verleden met problemen en/of een huisuitzetting te maken hebben gehad verdienen een eerlijke, nieuwe kans. En kansen zie, creëer en grijp je het snelste met z’n allen. Efficiënt en effectief samenwerken dus, zodat mensen weer een (woon)plek vinden.

Neem voor meer informatie of voor aanmelding gerust contact op met één van de intakers van Zienn. Aanmelding kan uiteraard ook rechtstreeks, via ons Aanmeldpunt.

Friesland Noordoost
Hanneke Mols, tel. 088 – 066 37 00 
Gemeenten: Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel.

Friesland Zuidoost
Arjan Boven, tel. 06 – 45 17 23 89
Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf.

Friesland West
Christa Brak, tel. 06 – 26 52 67 11
Gemeenten: Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren.

Leeuwarden/Friesland Noord
Simone van der Molen, tel. 06 – 47 05 71 69
Gemeenten: Leeuwarden, Harlingen, Waadhoeke.

Groningen
Richard Rus, tel. 06 17 10 13 41
Gemeenten: Hogeland, Westerkwartier, Groningen (stad), Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Oldambt, Haren, Veendam, Pekela, Westerwolde, Stadskanaal, Noordenveld