Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Interventie

Opvang is een kerntaak van Zienn. Minstens zo belangrijk vinden we het om mensen uit de opvang én in de eigen omgeving te houden. We bieden daarom interventie, bemiddeling en/of bemoeizorg. Ons interventiewerk voorkomt dakloosheid. We zetten het ook in om de multiproblem-doelgroep en zorgmijders te bereiken, als een soort bemoeizorg

Eropaf

Als mensen zich melden bij onze (crisis)opvang zetten wij interventie actief* in. We gaan er direct op af om de persoon of het gezin toch in het eigen huis of in de eigen omgeving te houden. Als het crisis is en dakloosheid dreigt, is snel ingrijpen immers noodzakelijk. We doen er alles aan om aan om mensen in de eigen woning of omgeving te houden en te begeleiden naar passende hulp. Thuis zijn mensen immers op hun best. We betrekken schuldhulpverleners, woningcorporaties, hulpverleners, wijk- of gebiedsteams, gemeenten, het netwerk… wie maar van betekenis kan zijn. Soms is opvang nodig, we streven er altijd naar dat de opvang zo kort mogelijk duurt.

Met keten- en samenwerkingspartners

Om opvang af te wenden (of te verkorten), zijn vaak meerdere partijen nodig. Daarom werken we samen met de cliënt én met mensen en instanties om de persoon heen. Zoals de gemeente, woningcorporaties, hulpverleners, wijk- of gebiedsteams, familie, vrienden, met iedereen die maar van betekenis kan zijn. Samen proberen we te voorkomen dat iemand dakloos wordt en in de opvang belandt.

Multi-complex

Huisuitzetting of dakloosheid speelt niet zomaar en niemand is ‘alleen maar’ dakloos. Meestal spelen er schulden, misschien in combinatie met verslaving, eenzaamheid, ruzies, psychische problemen. Het ene probleem volgt het andere op en vaak versterken problemen elkaar. Juist als de situatie extra moeilijk is (multi-complex), kan Zienn uitkomst bieden. We pakken met interventie de ergste problematiek aan en bieden als het ware ‘crisishulp’. Ondertussen zetten we vervolghulp in gang. Onze inzet is kortdurend: zodra anderen het over kunnen nemen, zit ons werk erop.

Zorgmijders en bemoeizorg

Zienn heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van mensen met veel en complexe problemen. We zijn bovendien thuis in de begeleiding van mensen die zich onttrekken aan hulpverlening (zorgmijders). Onze interventie is in te zetten voor deze multiproblem-groep en zorgmijders. In samenwerking met gemeenten, het netwerk en andere hulpverleners bieden we ze de helpende hand. Het doel is dat niemand tussen wal en schip valt en iedereen de hulp krijgt die nodig is. Ook hier geldt dat onze inzet zo kort mogelijk duurt.

Voor wie en waar

We bieden interventie:

In Friesland, Groningen en Drenthe* aan volwassenen, jongeren (vanaf 18 jaar, wie jonger is verwijzen we door), gezinnen voor wie huisuitzetting dreigt, binnenkort op straat belandt, dakloos wordt én voor de multiproblem-groep en de zorgmijders (bemoeizorg) zodat zij niet tussen wal en schip vallen. Meer informatie over onze interventie staat ook in de folder Snelle Interventie van Zienn.

*Afhankelijk van afspraken met individuele gemeente of centrumgemeente

Informatie en aanmelding

  • Meer informatie of in gesprek over Interventie in uw gemeente? Neem contact op met Meinard Dijkstra (zorgverkoper), telefoon 06 47 05 71 68.
  • Aanmelding loopt via het Aanmeldpunt (telefonisch, per mail of via het webformulier).

Bijzondere vormen van interventie

Naast crisisinterventie zijn er drie bijzondere andere vormen van interventie:

  1. Het interventiewerk Volwassenen, speciaal voor die mensen in die moeilijk aansluiting vinden binnen de zorg of hulpverlening of verdwalen in de wirwar aan instanties en regels.
  2. Voor jongeren is er het interventiewerk Jongeren, de interventiewerkers helpen jongeren die dakloos zijn, thuisloos zijn of op een andere manier vastlopen naar de juiste hulp.
  3. Voor dakloze en thuisloze mensen die zich door hun gedrag of levensstijl zich onbegrepen voelen door hulpverleners en baat hebben bij verslavingszorg en psychische zorg is er het ACT – team van Zienn, GGZ en VNN.