Zienn - opvang en ondersteuning 0900 118 88 81

Verwijzen

Wilt u een cliënt naar ons verwijzen of bij ons aanmelden? Dat kan via het Aanmeldpunt.

Onze locaties

Zienn heeft locaties in Friesland en Groningen. Met Het Kopland zijn we ook actief in Drenthe. Ons aanbod varieert van ambulant werk naar opvanglocaties naar locaties voor Beschermd en Forensisch Wonen. We hebben ook een zorgvoorziening in Leeuwarden waar mensen die -al dan niet tijdelijk- verzorging of verpleging nodig hebben, terechtkunnen. Hier vindt u een overzicht van onze locaties.

In gesprek over de mogelijkheden

Zoals gezegd, we zijn actief in de noordelijke provincies. Wat we in welke gemeente bieden, hangt ook af van de afspraken met de gemeente. We gaan altijd graag in gesprek over de mogelijkheden op het gebied van ambulant werk, opvang en wonen. Neem daarvoor contact op met Meinard Dijkstra (zorgverkoper), telefoon 06 47 05 71 68.

Dienstenboek

Voordat u iemand naar ons gaat verwijzen, heeft u misschien specifieke vragen, zoals: wat is de doelgroep van deze locatie? Welke instroomcriteria zijn er? Hoe zit het met contra-indicaties? De antwoorden op deze vragen vindt u in het diensten- en productenboek van Zienn.